Aktualności

Profil kandydata na kierowcę

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zameldowania.

 

Wymagane dokumenty do założenia PKK:
– wniosek
– dowód tożsamości
– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
– kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
– kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress